مدل مو

۲۰ مدل‌ مو که هیچ‌وقت از مد نمی‌افتند.

انواع مدل‌ مو مختلف، هر‌فصل می‌آیند و می‌روند، ولی بعضی از آنها برای مدت بیشتری ماندگارند؛  به‌همین‌دلیل، همیشه رو ‌بورسند. اگر می‌خواهید دلیلش را بدانید، خُب یه‌سر به ‌پیج‌ سلبریتی‌‌ها بزنید.بعضی‌ از‌ آن‌ها، مدل‌موهایشان را مدام تغییر می‌دهند ولی بعضی‌ها‌ هم، همیشه یه‌‌ مدل‌ موی ثابت دارند. اگر می‌خواهید...