مراقبت از پوست مختلط

منافذ باز پوست صورت؛ روزنه باز روی گونه، بینی و پیشانی را چطور ببندیم

منافذ و روزنه‌های باز در ناحیه صورت قسمت‌های پیشانی، گونه‌ها و بینی بیشترند و بسیار بزرگترند. بطوری که با چشم قابل مشاهده هستند. متخصصان به این نتیجه رسیده‌اند که این منافذ به تنهایی ضرری برای پوست ندارند اما در کنار ظاهر ناخوشایندی که ایجاد می‌کنند، ممکن است به مرور برای پوست دردسر ساز شوند.