چطور برای برگشت به دانشگاه آماده شویم؟

توسط |۱۳۹۷-۹-۲۷ ۲۰:۴۸:۰۷ +۰۳:۳۰۲ام مهر, ۱۳۹۷|دخترونه|

این ۸ قلم را در کیفتان بگذارید،ضرر نمی کنید. بغیر از دفتر و کتاب و قلم چه چیزهایی باید در